Previous Next


iSoft SaleStore

โปรแกรมบริหารงานขายสินค้า ขายหน้าร้าน iSoft SaleStore

โปรแกรม iSoft SaleStore เป็นโปรแกรมการขายสินค้า เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถขายสินค้าได้แล้ว โปรแกรมนี้เหมาะสมกับการใช้งานร้านขายสินค้าทั่วไป ร้านมินิมาร์ท ร้านขายหนังสือ ร้านขายอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม


กำหนดระดับราคาขายของลูกค้าแต่ละรายได้

สร้างบาร์โค้ดติดที่สินค้าได้

รองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number หรือ IMEI เหมาะกับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ

รองรับ Laser printer, InkJet Printer, Dot matrix, เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner), ลิ้นชักเก็บเงิน

รองรับการใช้งานแบบเครื่องเดียว และหลายผู้ใช้งานผ่านระบบ LAN

รองรับ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรม iSoft SaleStore เวอร์ชั่น 4.0

อัพเดทวันที่ 6 ตุลาคม 2560


  ดาวน์โหลด   iSoft SaleStore

iSoft SaleStore Online Database

โปรแกรมบริหารงานขายสินค้า ขายหน้าร้าน iSoft SaleStore Online Database

โปรแกรม iSoft SaleStore (Online Database) การใช้งานเหมือนกับเวอร์ชั่นปกติ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ตัวนี้เปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งฐานข้อมูลจะไม่ได้เก็บอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า แต่จะเก็บอยู่ที่ Server บนอินเตอร์เน็ต หมายความว่าต้องมีอินเตอร์เน็ตถึงจะใช้โปรแกรมได้ (ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเหมือนกัน ระบบไม่ได้เป็น Web Application ระบบจะเป็น Windows Application เพียงแต่ฐานข้อมูลจะอยู่ใน Database Server)


กำหนดระดับราคาขายของลูกค้าแต่ละรายได้

สร้างบาร์โค้ดติดที่สินค้าได้

รองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number หรือ IMEI เหมาะกับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ

รองรับ Laser printer, InkJet Printer, Dot matrix, เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode Scanner), ลิ้นชักเก็บเงิน

ใช้งานจากเครื่องไหนก็ได้ ต่างจากเวอร์ชั่นปกติ ที่ลงทะเบียนเครื่องไหนก็จะใช้งานได้ที่เครื่องนั้นเครื่องเดียว

ใช้ฐานข้อมูล MySQL Database เป็นฐานข้อมูลที่มีการประมวลผลเร็วและมีสิทธิภาพสูง

มีหลายสาขาสามารถดูข้อมูลต่างสาขาได้ โอนสินค้าระหว่างสาขาได้

เจ้าของกิจการสามารถดูข้อมูล สต๊อกสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกหนี้ ยอดขายประจำวัน ผ่านเว็บไซต์ได้

รองรับ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  เข้าระบบดูข้อมูล สต๊อกสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกหนี้ ยอดขายประจำวัน ผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลดโปรแกรม iSoft SaleStore Online Database เวอร์ชั่น 4.0

อัพเดทวันที่ 6 ตุลาคม 2560


  ดาวน์โหลด   iSoft SaleStore Online Database

iSoft Service

โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า iSoft Service

โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า ช่วยจัดการซ่อมสินค้า ออกใบเสนอราคา แจ้งความคืบหน้าของงานซ่อม ออกใบเสร็จรับเงิน และยังมีรายงานต่างๆ เพื่อช่วยบอกความเคลื่อนไหวภายในร้าน ลดความยุ่งยากในการทำงาน บริหารจัดการร้านได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ


บันทึกข้อมูลการรับซ่อมสินค้า ค้นหาใบรับซ่อมได้หลายรูปแบบ

ดูความก้าวหน้าของงานซ่อมและอัพเดทความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้าก่อนทำการซ่อมสินค้า

ดูรายได้ของการซ่อม โดยเลือกแสดงตามช่างผู้ซ่อมได้

รองรับการใช้งานแบบเครื่องเดียว และหลายผู้ใช้งานผ่านระบบ LAN

รองรับ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรม iSoft Service เวอร์ชั่น 5.0

อัพเดทวันที่ 3 มิถุนายน 2560


  ดาวน์โหลด   iSoft Service


สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware