การติดตั้ง Patch โปรแกรม iSoft SaleStore

ตัวอย่างไฟล์ Patch ที่โหลดมาจากเว็บ

แตกไฟล์ PatchV2.4 ออกมาจะได้ไฟล์ดังรูป


Copy ไฟล์ทั้งหมดนี้


วางใน C:\iSoft SaleStore (หรือไดเร็คทอรี่อื่นที่ท่านติดตั้งโปรแกรมไว้) เป็นอันเสร็จสิ้น