ตัวแทนจำหน่าย

 ภาคเหนือ
  
ชื่อร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
  ร้านเฟิร์สโมบาย 20/4 ม.5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 089-5595441
  บริษัท บอยคอมแม่โจ้ จำกัด 370/1-2 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 093-2255996, 089-6323100
       
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ชื่อร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
  ร้านรักคอม 169 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 097-3357599
  More Support 877 ม.13 ซ.14 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 090-8868508
  คุณศุภากร ใจธรรม 252 ม.1 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 089-5692250
  หจก.คอมโฟนแอนด์อิเลคโทรนิคส์ 691 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 095-6052636, 043-571779
  หจก.นางรองคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 247/2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 089-1179350, 044-624628
       
 ภาคกลาง
 
ชื่อร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
  คุณสุขุม แย่มบางยาง 8/1 ม.6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 086-3370666
  บจก.เอกภาพอินเตอร์ สระบุรี 319, 321 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 036-319554-5
       
 ภาคใต้
 
ชื่อร้าน
ที่อยู่
โทรศัพท์
  บริษัทปัญญาชน ไอที อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 75/5, 75/6 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ม.9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 075-689237, 084-8503857
       


สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware