วิธีแก้ปัญหาต่างๆ


สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารต่างๆแล้วขึ้นหน้าต่างดังรูปสาเหตุ เกิดจากยังไม่ได้ติดลงโปรแกรม Crystal Reports

การแก้ไข ให้ติดตั้งโปรแกรม Crystal Reports โดยตัวติดตั้งจะอยู่ในโฟลเดอร์ Crystal Reports for .NET Framework 4.0 (อยู่ที่เดียวกับตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากเว็บ) ทำการติดตั้งโปรแกรม Crystal Reports ให้เสร็จเรียบร้อย
#การติดตั้งก็ next อย่างเดียวครับ

สาเหตุ เครื่องยังไม่ได้ติดตั้ง Font บาร์โค้ด

การแก้ไข ให้ติดตั้ง Font บาร์โค้ด โดยตัวติดตั้งจะอยู่ในโฟลเดอร์ Font (อยู่ที่เดียวกับตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากเว็บ) ทำการติดตั้ง Font บาร์โค้ดดังนี้

1. เข้าไปในโฟลเดอร์ Font


2. ทำการ Copy Font


3. ไปที่ Start > Control Panel


4. เลือก Fonts


5. วาง Fonts ลงในนี้


เมื่อติดตั้ง Font เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็จะพิมพ์เอกสารออกมาเป็นแท่งบาร์โค้ดดังรูป

สาเหตุ รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข (Windows 7, Windows 8)

1. ไปที่ Start > Control Panel


2. เลือก Region and Language


3. จะแสดงหน้าต่างดังรูป ที่แท็บ Formats
     (1) แก้ไขการตั้งค่าให้เหมือนดังรูป
     (2) คลิกที่ปุ่ม Additional Settings...


ที่แท็บ Date แก้ไขการตั้งค่าให้เหมือนดังรูปการแก้ไข (Windows XP)
ไปที่ Start > Control Panel แล้วเลือก Regional and Language Options
จะแสดงหน้าต่างดังรูป ที่แท็บ Regional Options ให้แก้ไขการตั้งค่ารูปแบบวันที่ดังรูป


เลือกแท็บ Advanced แก้ไขการตั้งค่าให้เหมือนดังรูป


สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware