โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมรับซ่อม 


iSoft SaleStore

โปรแกรมบริหารงานขายสินค้า ขายหน้าร้าน iSoft SaleStore

ทดลองใช้งานได้ฟรี 30 รายการ โดยไม่จำกัดจำนวนวันใช้งานและไม่กำหนดวันหมดอายุ

      ดาวน์โหลดโปรแกรม เวอร์ชั่น 4.0  (อัพเดท 6 ตุลาคม 2560)  New
             ดูข้อมูลการอัพเดทเวอร์ชั่น

********************************************************************************
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมต่ำกว่าเวอร์ชั่น 4.1.4 ให้ใช้ตัวช่วยอัพเดทด้านล่างนี้

   ดาวน์โหลดตัวช่วยอัพเดท

********************************************************************************

iSoft SaleStore Online Database

โปรแกรมบริหารงานขายสินค้า ขายหน้าร้าน iSoft SaleStore Online Database

ทดลองใช้งานได้ฟรี โดยการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง โดยจะใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างให้ทดลองใช้งาน

      ดาวน์โหลดโปรแกรม เวอร์ชั่น 4.0  (อัพเดท 6 ตุลาคม 2560)  New
            

********************************************************************************
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมต่ำกว่าเวอร์ชั่น 4.1.6 ให้ใช้ตัวช่วยอัพเดทด้านล่างนี้

   ดาวน์โหลดตัวช่วยอัพเดท

********************************************************************************

iSoft Service

โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า iSoft Service

ทดลองใช้งานได้ฟรี 20 รายการ โดยไม่จำกัดจำนวนวันใช้งานและไม่กำหนดวันหมดอายุ

      ดาวน์โหลดโปรแกรม เวอร์ชั่น 6.0  (อัพเดท 6 กุมภาพันธ์ 2561)  New


********************************************************************************
สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมต่ำกว่าเวอร์ชั่น 6.0 ให้ใช้ตัวช่วยอัพเดทด้านล่างนี้

   ดาวน์โหลดตัวช่วยอัพเดท

********************************************************************************สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware