-->


โปรแกรมบริหารงานขายสินค้า ขายหน้าร้าน

iSoft SaleStore (Online Database)

Previous Next
ดาวน์โหลดโปรแกรม iSoft SaleStore Online Database เวอร์ชั่น 5.5.5

อัพเดทวันที่ 9 พฤษภาคม 2562


  ดาวน์โหลด   iSoft SaleStore (Online Database)

  เข้าระบบดูข้อมูล สต๊อกสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกหนี้ ยอดขายประจำวัน ผ่านเว็บไซต์โปรแกรมขายสินค้า ขายหน้าร้าน iSoft Salestore (Online Database)


โปรแกรม iSoft SaleStore (Online Database) การใช้งานเหมือนกับเวอร์ชั่นปกติ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ตัวนี้เปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งฐานข้อมูลจะไม่ได้เก็บอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า แต่จะเก็บอยู่ที่ Server บนอินเตอร์เน็ต หมายความว่าต้องมีอินเตอร์เน็ตถึงจะใช้โปรแกรมได้ (ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเหมือนกัน ระบบไม่ได้เป็น Web Application ระบบจะเป็น Windows Application เพียงแต่ฐานข้อมูลจะอยู่ใน Database Server)


โปรแกรมนี้ ดีอย่างไร...

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้านตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานกับร้านขายสินค้า ซึ่งผู้ใช้งานทุกคนใช้งานได้ ระบบออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน หน้าจอสวยงาม... โปรแกรมนี้ช่วยทำให้รู้ว่าร้านเรามีสินค้าอะไรบ้าง.. สินค้าเหลือเท่าไหร่.. อะไรขายดี ก็ซื้อมาไว้เยอะๆ อะไรขายไม่ดี ขายได้น้อย ก็ซื้อมาน้อยๆ.. เราจะรู้ว่าลงทุนไปแล้วเท่าไหร่ ขายได้กำไรเท่าไหร่ และยังมีข้อดีอีกมากมาย...

คุณสมบัติของโปรแกรม

ระบบมีคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรมขายสินค้า
- ใช้งานจากเครื่องไหนก็ได้ ต่างจากเวอร์ชั่นปกติ ที่ลงทะเบียนเครื่องไหนก็จะใช้งานได้ที่เครื่องนั้นเครื่องเดียว
- ใช้ฐานข้อมูล MySQL Database เป็นฐานข้อมูลที่มีการประมวลผลเร็วและมีสิทธิภาพสูง
- มีหลายสาขาสามารถดูข้อมูลต่างสาขาได้ โอนสินค้าระหว่างสาขาได้
- เจ้าของกิจการสามารถดูข้อมูล สต๊อกสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกหนี้ ยอดขายประจำวัน ผ่านเว็บไซต์ได้
- มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้าข้อมูลสินค้าข้อมูลลูกค้าข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย
- มีระบบกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้ (จะมีราคาขายปกติและราคาย่อยอีก4 ระดับ ซึ่งเวลาขายจะขึ้นราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายอัตโนมัติตามที่ตั้งไว้)
- สร้างบาร์โค้ดสินค้าได้เอง (กรณีสินค้าไม่มีรหัสบาร์โค้ด) เพื่อพิมพ์ติดที่สินค้าหรือติดเป็นป้ายราคาสินค้า
- จัดการข้อมูลการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลังสินค้า
- รองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number หรือ IMEI (เหมาะกับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น)
- รองรับการกำหนดโปรโมชั่นสินค้า
- รองรับการขายสินค้าแบบเงินสด เงินเชื่อ เงินโอน และเช็คธนาคาร
- สามารถเปลี่ยนราคาขณะขายได้
- สามารถยกเลิกการขายสินค้าบิลที่ขายไปแล้ว
- สามารถรับคืนสินค้าที่ออกบิลขายไปแล้ว
- สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ขนาด A4 , 9" x 5.5" , 9" x 11" กระดาษใบเสร็จอย่างย่อขนาด 58มม. , 80มม.
- ระบบสามารถค้นหาข้อมูลสินที่ได้สะดวก เช่น ค้นหาตามรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ประเภทสินค้า, ค้นหาโดยการเปรียบเทียบจำนวน เช่นแสดงสินค้าที่มีจำนวนเท่ากับ1 หรือ มากกว่า 1 น้อยกว่า 1, ค้นหาสินค้าตามวันที่รับเข้า,ค้นหาสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาโปรโมชั่น, ค้นหาสินค้าตามจำนวนการเตือนตามที่ตั้งไว้ , ค้นหาสินค้าที่ไม่มีการขายเลย หรือดูว่าสินค้ารายการไหนขายไปล่าสุดเมื่อวันไหน, การค้นหาแบบอื่นๆ
- ดูรายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
- รองรับการขายแบบเงินเชื่อ สามารถรับชำระเงินแบบเป็นงวดๆ หรือชำระทั้งหมดได้
- แสดงข้อมูลการขายสินค้าได้หลายแบบ เช่น แสดงตามช่วงวันที่ , เลขที่การขาย ตามชื่อลูกค้า ตามไตรมาส ตามวันที่กำหนดชำระเงิน ตามประเภทการชำระเงิน
- ค้นหารายการขายสินค้าที่ขายไปแล้วตาม Serial Number หรือ IMEI ได้
- รายงานใบสั่งซื้อสินค้า ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานรับสินค้าเข้าสต๊อก ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานใบเสนอราคา ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานการขายสินค้า ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานการยกเลิกการขาย ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานรับคืนสินค้า ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานการรับชำระด้วยเช็ค ประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานสินค้าคงเหลือสินค้าที่ถึงจุดเตือนต้องสั่งซื้อเพิ่ม
- รายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลังประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รายงานสรุปยอดขายสินค้าสินค้าขายดี
- รายงานการขายเรียกดูตาม Serial Number หรือข้อมูลลูกค้าที่ซื้อได้
- รายงานสรุปยอดภาษีซื้อ/ภาษีขายประจำวันสัปดาห์เดือนปีหรือตามช่วงเวลา
- รองรับการส่งออกไฟล์เป็น Excel , PDF , Microsoft Word
- รองรับLaser printer, InkJetPrinter,Slip Printer, เครื่องยิงบาร์โค้ด,ลิ้นชักเก็บเงิน
- รองรับการสำรองและเรียกคืนฐานข้อมูลได้
- สามารถกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลได้ (เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม)
- รองรับการใช้งานแบบเครื่องเดียว และการใช้งานแบบหลายผู้ใช้งานผ่านระบบ LAN
- ความสามารถอื่นๆสั่งซื้อผลิตภัณฑ์


iSoft SaleStore
Online Database


โปรแกรมนี้มีค่ารายปี 1,500/ปี

ติดตั้งโปรแกรมใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้

เจ้าของกิจการสามารถดูข้อมูล สต๊อกสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกหนี้ ยอดขายประจำวัน ผ่านเว็บไซต์ได้

รองรับระบบปฏิบัติการ
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware