คู่มือการใช้งาน

 คู่มือการใช้งานโปรแกรมขายสินค้า iSoft SaleStore

  1. การเริ่มต้นใช้งานระบบ
  2. การเพิ่มสินค้าและสต๊อกสินค้า
  3. การเพิ่มรายชื่อลูกค้า
  4. การเพิ่มรายชื่อผู้จำหน่าย-ผู้ผลิต
  5. การขายสินค้า
  6. การดูรายการขายและข้อมูลการขายสินค้า
  7. การดูรายการสินค้าขายดี
  8. การออกใบสั่งซื้อสินค้า
  9. การออกใบเสนอราคา
  10. การออกใบรับสินค้า
  11. การออกใบวางบิล-แจ้งหนี้
  12. การรับชำระหนี้
  13. การพิมพ์บาร์โค้ด
  14. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สลิป (Slip Printer)


 
 การใช้งานโปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า iSoftService 
 การตั้งค่าโปรแกรม iSoft Service เพื่อให้ใช้งานได้หลายเครื่องผ่านระบบ LAN

โปรแกรมขายสินค้า iSoft SaleStore ก็ใช้วิธีเดียวกัน โดยการแชร์โฟลเดอร์ iSoft SaleStore 


สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware