ข้อมูลการอัพเดทเวอร์ชั่นโปรแกรมบริหารงานสินค้า iSoft SaleStore

เวอร์ชั่น V5.5.5 (9 พฤษภาคม 2562)   New
- เพิ่มแบบสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเป็น 3 แบบ (จากเดิมมี 1 แบบ)
- เพิ่มรายงาน รายการขายสินค้าให้แสดงรายการสินค้าและสรุปยอดของแต่ละบิล
- เพิ่มปุ่มตัวเลขในหน้าจอเงินสดรับ (เพิ่มความสะดวกในการใช้งานแบบหน้าจอสำผัส)
- เพิ่มการแจ้งเตือนการขายสินค้าที่ตั้งสถานะเป็นยกเลิกการจำหน่ายไปแล้ว
- ปรับปรุงส่วนอื่นๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เวอร์ชั่น V5.5 (23 กุมภาพันธ์ 2562)   
- เพิ่มแถบแสดงรายการสินค้าหน้าขายสินค้า, หน้าใบสั่งซื้อ, หน้าใบรับสินค้าเข้าสต๊อก, หน้าใบเสนอราคา
- ใส่โลโก้ใบเสร็จเสร็จแบบสลิป, กำกับกับภาษีแบบสลิป
- เพิ่มกราฟแบบที่ 2 (เมนู ระบบรายการ > กราฟสถิติยอดขายสินค้า (2))
- แก้ไขข้อความแจ้งเตือนหลายครั้งเมื่อสินค้าจำนวนไม่เพียงพอ
- แจ้งเตือนสินค้าซ้ำทันทีเมื่อใส่รหัสสินค้าเสร็จในหน้าเพิ่มรายการสินค้าใหม่
- แสดงจำนวนรายการ จำนวนชิ้นในหน้าขาย เพื่อความสะดวกในการนับจำนวนตอนขายสินค้า
- แสดงให้เห็นรายการสินค้าล่างสุดเมื่อมีรายการเกินตาราง
- คำนวนเงินทอนถ้าติดลบจะไม่สามารถจบรายการได้
- ปรับปรุงส่วนอื่นๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เวอร์ชั่น V5.0 (4 ธันวาคม 2561)   
- รองรับจอแสดงราคาลูกค้าแบบ 2 บรรทัด
- เพิ่มบรรทัดยอดเงินสรุปท้ายใบเสร็จให้แสดงราคารวมรายการก่อนการคำนวนราคาภาษี รวมถึงในเอกสารอื่นๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบรับสินค้าเข้า
- ปรับปรุงโปรโมชั่นแบบส่วนลดให้สามารถกำหนดได้ว่าซื้อถึงจำนวนกี่หน่วยชิ้นไปจึงจะได้ส่วนลด
- แสดงเวลาขายใบใบเสร็จแบบสลิป
- ปรับปรุงรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายแบบใหม่ถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด
- ปรับปรุงการกำหนดข้อความในช่องราคาได้เองในการพิมพ์บาร์โค้ดติดที่สินค้า
- สามารถใส่จำนวนสินค้าได้เมื่อขายจำนวนหลายชิ้น โดยที่ไม่ต้องยิงบาร์โค้ดหลายครั้ง (กดปุ่ม F6 ที่คีย์บอร์ด จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ใส่จำนวน) ส่วนนี้จะแกไขปัญหาเวลาขายสินค้าที่มีโปรโมชั่นแล้วระบบไม่แจ้งเตือน
- ปรับปรุงส่วนอื่นๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เวอร์ชั่น V4.0 (6 ตุลาคม 2560)   
- เพิ่มการแตกหน่วยสินค้า เช่น ถ้าต้องการขายน้ำดื่มเป็นขวด แต่ในสต๊อกเป็นขวดหมด เหลือแต่เป็นแพ็ค สามารถแตกหน่วยจากแพ็คมาเป็นขวดได้ โดยระบบจะคำนวนต้นทุนให้โดยอัตโนมัติ
- ดึงรายการขายสินค้าจากใบเสนอราคา
- เพิ่มตัวเลือกให้แสดงวันที่ในบิลหรือไม่แสดงก็ได้
- เพิ่มการกำหนดสิทธิของพนักงานในการเปลี่ยนราคาขณะขายหรือให้ส่วนลดในรายการ
- ปรับปรุงให้สามารถออกใบวางบิลโดยใช้ใบส่งของใบเดิมได้ ในกรณีที่ออกใบวางบิลไปแล้วแต่ออกไม่เต็มจำนวน
- แก้ไขวันครบกำหนดการชำระเงินในใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
- แก้ไขการแสดงเงินทอนในใบเสร็จรับเงินแบบสลิป
- เพิ่มการปรับระยะขอบของในเสร็จรับเงินแบบสลิป ให้สามารถปรับระยะห่างขอบทางด้านซ้ายและด้านขวา ใช้ในกรณีที่ข้อความตกขอบกระดาษ
- แก้ไขการรับสินค้าเข้าสต๊อก เมื่อมีการแก้ไขการออกในรับสินค้าเข้าสต๊อกแล้วจำนวนผิดพลาด
- กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีเองได้
- พิมพ์ใบกำกับภาษีแบบสลิปได้
- แจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขใบรับสินค้าเข้า เมื่อสินค้าในล๊อตนั้นๆได้ขายออกไปแล้วหรือถูกลบออกไปแล้ว
- แก้ไขการใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ต่อท้ายตัว Serial Number ของสินค้าที่รับคืนหรือยกเลิกการขาย
- แจ้งเตือนถ้ามีการขายสินค้าจาก Serial Number ขายไปแล้ว
- แก้ไขระดับราคาขายเมื่อมีการพักบิลและเรียกบิล
- แก้ไขการแจ้งเตือนจำนวนสินค้าเหลือ 0 (จำนวนจริงเหลือมากกว่า 0)
- อื่นๆ

เวอร์ชั่น V3.6.1 (2 ตุลาคม 2559)   
- ปรับปรุงการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป ขนาด 58 มม. และ 80 มม. ที่ตกขอบกระดาษในเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ

เวอร์ชั่น V3.6 (22 กันยายน 2559)   
- ปรับปรุงเอกสารใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ในรับสินค้า ให้แสดงจุดทศนิยม และขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อชื่อสินค้ายาวเกิน 1 บรรทัด

เวอร์ชั่น V3.5 (21 กันยายน 2559)   
- ปรับปรุงการแสดงผลภาษาไทยในสลิปที่ใช้งานบน Windows 8 และ Windows 10
- ปรับปรุงใบเสร็จแบบสลิปไม่ให้ข้อความซ้อนกัน
- ปรับปรุงการออกใบเสนอราคาให้ใช้ระดับราคาขายที่ตั้งไว้ตามลูกค้าแต่ละคน
- ปรับปรุงให้สามารถแสดงชื่อร้านในการพิมพ์บาร์โค้ดได้
- ปรับปรุงใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าให้สามารถกำหนดจำนวนเป็นเลขทศนิยมได้
- ปรับปรุงใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ และใบกำกับภาษี ของกระดาษต่อเนื่อง 9 x 5.5 นิ้ว และ 9 x 11 นิ้ว ให้แสดงข้อความท้ายบิลเหมือนกันทุกแผ่น

เวอร์ชั่น V3.1 (2 มิถุนายน 2559)   
- เลือกชื่อผู้ขายสินค้าที่หน้าขายได้เลย ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าและผู้ทำรายการคนละคนกัน ไม่ต้องเข้าโปรแกรมใหม่
- ปรับปรุงให้ช่องชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ในเอกสารต่างๆให้กว้างขึ้น เพื่อไม่ให้ข้อความตกหล่น
- ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขจำนวนเงินในใบวางบิลได้ ในกรณีที่ไม่ได้วางบิลเต็มจำนวน

เวอร์ชั่น V3.0 (31 มกราคม 2559)   
- เพิ่มการพักบิลขายสินค้าได้ 5 บิล
- ขายสินค้าโดยการยิง Serial Number ได้โดยการกดปุ่ม F3 ที่คีย์บอร์ด (ของเดิมใช้รหัสสินค้าอย่างเดียว)
- ตั้งสถานะยกเลิกการจำหน่ายสินค้า และตั้งขายต่อได้เมื่อต้องการ
- เพิ่มให้ค้นหารายการขายสินค้าจากชื่อลูกค้าได้
- ค้นหาข้อมูลลูกหนี้ที่ชำระครบแล้วเพื่อให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังได้
- เพิ่มขนาดการพิมพ์บาร์โค้ดแบบ 4 คอลัมน์ (ของเดิมมีแบบ 3 และ 5 คอลัมน์) และใช้การเข้ารหัสบาร์โค้ดแบบใหม่เพื่อให้บาร์โค้ดสั้นลง
- เพิ่มช่องใส่ข้อมูล รายการเอียดอื่นๆ ของรายชื่อลูกค้าและรายชื่อผู้จำหน่าย
- เพิ่มการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสต๊อกสินค้า สต๊อกสินค้าที่ถูกลบ สต๊อกสินค้าที่ถูกแก้ไข สต๊อกสินค้าที่รับคืน สต๊อกสินค้าที่ยกเลิกการขาย เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เข้า ออก ของสินค้าแต่ละตัว
- เพิ่มการแจ้งเตือนให้ลดหนี้ลูกค้าจากการรับคืนสินค้าที่ขายเงินเชื่อ
- ปรับปรุงการพิมพ์ใบเสร็จ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี กระดาษ 9 x 5.5 นิ้ว ที่ออกมาเป็นแนวนอน
- อื่นๆ..

เวอร์ชั่น V2.5 (24 กรกฎาคม 2558)   
- ปรับปรุงให้สามารถขายสินค้าเป็นหน่วยจุดทศนิยมได้ เช่น ขายสินค้าจำนวน 1.5 กิโลกรัม

เวอร์ชั่น V2.4 (14 กรกฎาคม 2558)   
- ปรับปรุงการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป ขนาด 58 มม. และ 80 มม. ให้รองรับกับเครื่องพิมพ์สลิปทุกร่น
- ปรับปรุงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องลูก (Client)

เวอร์ชั่น V2.3 (29 มิถุนายน 2558)   
- แก้ไขการพิมพ์กระดาษต่อเนื่องขนาด 9 x 5.5 นิ้วให้ออกเป็นแนวตั้ง
- ปรับปรุงรายงานข้อมูลการขายสินค้าให้แสดงประเภทการชำระเงินและชื่อผู้ขายสินค้า
- ปรับปรุงให้ระบบรองรับลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ที่ต่อผ่านพอร์ต USB และ COM PORT

เวอร์ชั่น V2.2 (8 พฤษภาคม 2558)   
- ปรับปรุงการตั้งรหัสสินค้าไม่จำกัดความยาว สามารถตั้งกี่ตัวอักษรก็ได้
- แก้ไขยอดค้างชำระของลูกหนี้ที่แสดงในหน้าขายสินค้า
- ปรับปรุงการแสดงรายการสินค้าเมื่อเพิ่มสินค้าเข้ามาใหม่ รายการจะแสดงตามหัวข้อการค้นหาที่ตั้งไว้

เวอร์ชั่น V2.1 (2 เมษายน 2558)   
- แก้ไขรายการที่ขายแบบเงินเชื่อไม่ให้แสดงในข้อมูลการขายเมื่อรายการถูกยกเลิกการขาย
- ปรับปรุงให้ระบบรับ Serial Number หรือ IMEI กลับเข้าระบบเมื่อทำรายรับคืนสินค้าหรือทำการยกเลิกการขาย
- ปรับปรุงการแก้ไขการรับสินค้าเข้าแล้วไม่ให้จำนวนสินค้าถูกเพิ่มอีกครั้ง
- แก้ไขการแสดงต้นทุนสินค้าในหน้าเพิ่มสต๊อกสินค้าไม่ให้แสดงต้นทุนเมื่อกำหนดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นต้นทุน
- ปรับปรุงให้สามารถเพิ่มสต๊อกสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการยิงบาร์โค้ดที่สินค้าแล้วเพิ่มจำนวนสินค้าใหม่ได้เลย
- ปรับปรุงให้สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าเวลรารับสินค้าเข้าใหม่ หรือเวลาเพิ่มสต๊อกสินค้า เช่น ซื้อสินค้ามา 1 โหล ต้นทุน 350 บาท เมื่อนำมาขายปลีก ระบบจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยให้ได้เลย
- อื่นๆ

เวอร์ชั่น V2.0 (6 มกราคม 2558)   
- เพิ่มการบันทึก Serial Number หรือ IMEI ลงในระบบตอนที่เพิ่มรายการสินค้าได้เลย
- เพิ่มการแสดงกราฟสถิติยอดขายสินค้า
- แก้ไขการพิมพ์รายการสินค้าผิดพลาดเวลาที่ไม่แสดงราคาต้นทุนสินค้า

เวอร์ชั่น V1.6 (29 พฤศจิกายน 2557)
- ปรับปรุงแก้ไขให้ไม่สามารถลบรายการสินค้าที่ทำการขายไปแล้ว หรือถูกใช้งานในระบบแล้ว
- แก้ไขให้สินค้าที่ยกเลิกการขายไปแล้ว ไม่ให้มาแสดงในรายการขายและรายการสินค้าขายดี
- เปลี่ยนให้โปรแกรมตัวทดลองใช้งานสามารถขายได้ 30 บิล

เวอร์ชั่น V1.5 (7 พฤศจิกายน 2557)
- ปรับปรุงแก้ไขการคำนวณภาษีแบบรวมภาษี

เวอร์ชั่น V1.4 (3 พฤศจิกายน 2557)
- ปรับปรุงการบันทึกการขายโดยการใช้ปุ่ม Enter เพื่อความรวดเร็ว
- ปรับปรุงการออกรายงานการขายสินค้าให้พิมพ์ได้ 2 แบบคือ พิมพ์รายการตามเลขที่การขาย และพิมพ์รายการตามชื่อสินค้า

เวอร์ชั่น V1.3 (16 ตุลาคม 2557)
- ปรับปรุงการบันทึกหน่วยวัดของการพิมพ์บาร์โค้ด

เวอร์ชั่น V1.0 (3 ตุลาคม 2557)
- ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นแรกสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware